Firma de convenio de cooperación D.G.E.T.P – UTU, INEFOP e Instituto Cuesta Duarte PIT CNT

Fecha: 25 de Noviembre, 2021 Hora: 12:00 hs. Dirección: Sala de Acuerdos, UTU Central San Salvador 1674

Dirección General de Educación Técnico Profesional - UTU

Facebook UTU    Twitter UTU   Youtube UTU   Instagram UTU